Rodilí mluvčí v roli táborových instruktorů

Abychom dosáhli nejlepších výsledků a efektivity výuky cizího jazyka, jsou našimi táborovými instruktory rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí.

Mimo dvě hlavní 1,5 hodinové lekce angličtiny děti anglicky komunikují s lektory i v průběhu volnočasových aktivit, jako jsou hry, sport nebo výlety.